Meny

VTI Fotball

Leige av klubbhuset

PRISAR OG INFORMASJON

​​Klubbhuset er primært til bruk for grupper i VTI Fotball, men andre kan også få leige klubbhuset når det er ledig. Sjå i Klubbhusdagboka for oversyn over ledige tider.

Send e-post til solveig@vti-fotball.no for å reservere tid på klubbhuset.

Klubbhuset har plass til inntil ca 70 personar, og har bord, stolar og dekketøy (til ca 50), men vi har ikkje dukar.

pynta-til-fest

Klubbhuset pynta til 50-årslag (biletet er teke FØR påbygget kom, salen er no noko større og vi har nytt stort kjøkken).

PRISAR

LAGsaktivitet i VTI Fotball:
Gratis.
Først til mølla.
Send epost til solveig@vti-fotball.no, der du skriv kva rom de treng og tidspunkt.

BARNESELSKAP: 
VTI-born: Kr 500,- 
Ikkje-medlemmar: kr 700,- 

KVELDSleige (17.00 - 23.00):
Medlemmar: 700,-
Ikkje-medlemmar: 1 000,- 

DØGNleige:
(dag+kveld (09.00 - 23.00) eller kveld+dag, feks 17.00 - 17.00)
Medlemmar: 1 400,-
Ikkje-medlemmar: 2 200,- 


Leige for kveld + heil dag (f.eks. konfirmasjon/barnedåp):
Medlemmar: 2 000,- 
Ikkje medlemmar: 2 500,- 

Les også om depositum lenger nede i informasjonen!


VASKING

Vi har tilsatt reinhaldar på FFO, som reingjer klubbhuset etter FFO-standard kvar vekedag. Vi forventer ikkje at det vert reingjort etter same standard av leigetakarar, men at det skal ryddast og vaskast skikkeleg.

Dersom ein ikkje er nøgd med korleis det ser ut når ein kjem, skal det sendast epost på solveig@vti-fotball.no med ein gong. Helst med bilder. Det nyttar ikkje å kome i ettertid uten bilde"bevis".

Det er FFO kvar vekedag, og storesalen vert nytta til måltid og leksetid. Det er eit krav ved utleige at dersom ein tek ut eller flyttar på bord og stolar, skal det setjast tilbake på same plass. Dersom vi må bruke tid på det, vert leigetakar fakturert for arbeidstid.

UTSTYR på klubbhuset

Klubbhuset har pr dags dato bord- og stolplass til ca 60 stk i storsalen, og dekketøy (bestikk, fat, glas, koppar) til ca 50 personar. 

Takmontert videokanon i storsalen. Vanleg VGA-kontakt for tilkopling til bærbar PC. Lerret.

Kjøken med stort kjølerom.

Rullestoltilpassa tilkomst.

3 toalett i hovudetasjen (HC-vennleg).

Hjartestartar i gangen i underetasjen.


VILKÅR for utleige

Alle leigetakar må reservere tid i klubbhusdagboka for at tinginga skal vere gyldig.
Send e-post til: solveig@vti-fotball.no

Eksterne leigetakarar må betale husleiga når tinginga er bekrefta for at tinginga skal vere gyldig. Merk innbetaling med "Leige", leigedato og namn på leigetakar. Innbetaling til konto: 3910.44.15435

Eksterne leigetakarar som skal ha arrangement med alkoholservering, må betale eit depositum på 1 000,- kr, det får ein attende når reinhaldsansvarleg har godkjent lokalet på mandags morgonen.

Leigetakar må varsle om eventuelle skader som vert påført huset eller inventaret og vere budd på å erstatte/reparere skadane.

Heile Volda stadion, inkludert klubbhuset, er røykfri arena.

Arrangement i regi av VTI Fotball på klubbhuset skal vere alkoholfrie. Det er ikkje alkoholforbod for andre leigetakarar, men dei står sjølve ansvarlege for at eventuell bruk av alkohol er innanfor lover og reglar.

VTI Fotball står fritt til å nekte å leige ut klubbhuset. Leigetakarar må vere over 20 år.

ALKOHOL skal ikkje forekome utandørs før kl 21.00 på fredagar, eller før 19.00 laurdag.


Historikk

VTI Allianse er eigar av Klubbhuset, men Volda TI Fotball leiger og driv klubbhuset og har også rett til å leige ut klubbhuset til andre.

Klubbhuset vart bygd på slutten av 80-talet, i regi hovudlaget og med Jarle Dalebø som den store drivkrafta. Mange medlemmer la ned eit stort arbeid på dugnad og at medlemmene er godt nøgde med resultatet vises ved at klubbhuset er i bruk stort sett kvar dag året rundt.

Klubbhuset på Volda Stadion er i bruk året rundt som festlokale, til åremål, konfirmasjonar, barnedåp, bryllaup, møte og andre arrangement. 

Kontaktpersoner

    Solveig Storeide

    Dagleg leiar,
    90565727 Epost

Brakkebutikken

Kvalitetsklubb

Generalsponsor

Stamina

Hovudsponsor

Rotevatn
NOG
Tussa
Aurstad
Stamina
G-Sport

Hovudsponsor

VoldaMaskin
Scana
Statoil
Furene
KIWI

Støttespelarar

Meny