Meny

VTI Fotball

Leige av baner

Banene på Volda Stadion er tilgjengelege for gruppene i VTI Fotball. Andre lag og organisasjonar må inngå avtale med VTI Fotball om å bruke banene på tidspunkt der grupper i VTI Fotball ikkje nyttar banene.

Reserver bane ved å sende e-post: stadion@vti-fotball.no

Leigesatsen for tilfeldig bruk av baner på Volda Stadion er kr. 500,- pr time for ei heil kunstgrasbane. For meir langsiktige avtalar er det rabattar å hente.

Leigetakarar som ønskjer å bruke Volda Stadion for andre formål enn fotball må ta kontakt med oss for å gjere avtale om utleige. Dette kan til dømes vere tivoli, motorshow og liknande. Arrangement som er avhengig av å slå pålar i grunnen får ikkje leige Volda Stadion fordi dette kan skade dreneringsrøyra i bana. Sirkus får difor ikkje bruke grusbana.

Dagsprisen for utleige av grusbana til slike formål er kr 5.000,-. Det er ein føresetnad for utleige at leiga er betalt på førehand og at området er rydda i etterkant.

Kontaktpersoner

    Solveig Storeide

    Dagleg Leiar,
    90565727 Epost

Brakkebutikken

Kvalitetsklubb

Generalsponsor

Stamina

Hovudsponsor

Rotevatn
NOG
Tussa
Aurstad
Stamina
G-Sport

Hovudsponsor

VoldaMaskin
Scana
Statoil
Furene
KIWI

Støttespelarar

Meny