Meny

VTI Fotball

Prisar

Treningsavgifter 2017, vedtatt på årsmøtet i februar 2017 

​Alder ​Avgift ​(heilår)
​Mini ​7 – 9 år​ 1.500
​Veslegut / Veslejente ​10 – 12 år​ 1.900
​Smågut / Småjente13 – 14 år​ 2.500
​Gutar / Jenter ​15 – 16 år  ​2.900
​Junior/Senior 2 lag ​3.000
​Senior dame/herre  3.500
​Oldboys/Younggirls 1.000

Delar av lagavgifta føres tilbake til laga
Gruppene (7-16 år) får tilbakeført kr 250,- for kvar einskild spelar som har betalt lagavgift på slutten av sesongen. Gruppene får ikkje tilbakeført sin andel av treningsavgifta for spelarar som ikkje har betalt treningsavgift ved slutten av sesongen når rekneskapet blir gjort opp.

6 åringar
Jentene og gutane som startar opp i mars året før dei byrjar på skulen får eit halvår på å "føle seg fram" på, og treningsavgifta for høsten i klubben er sett til 500,- kr.

Dersom nokon ynskjer ein avtale om nedbetaling: epost til solveig@vti-fotball.no

Seniorspelarar og spelarar 19 år og yngre som hospiterer på seniorlag må sjølv betale ekstra forsikring utover lagforsikringa om ein ynskjer det (tidl lisens). Meir informasjon om dette finn ein på NFF sine sider

Søskenrabatt
For eldste barn betalar ein full treningsavgift.

For neste eldste barn vert det trekt ifrå 10 % i søskenrabatt.

For tredje barn vert det trekt ifrå 30 % i søskenrabatt

For fjerde, femte born vert treningsavgifta på kr 350,- totalt.

Spelarar over 18 år skal ikkje reknast med i søskenrabatten.

​Innkreving
Treningsavgift blir kravd inn gjennom faktura som blir sendt som e-post. Vi har tilbod om avtalegiro og efaktura.

Om vi må purre så blir aukande gebyr kravd i henhold til gjeldande reglar for purregebyr og inkassovarsel, 70 kr i 2017. Om kravet likevel ikkje vert betalt etter inkassovarsel vert det sendt til inkasso.

Inkasso og KAMPNEKT! Ein får ikkje spele kampar dersom ikkje avgifta er betalt.

Når kjem krav om treningsavgift
Krav om treningsavgift vert sendt ut i april på e-post til alle registrerte spelarar. Betalingsfristen vert 14 dagar etter fakturadato. Senior A-lag blir fakturert i to omgangar, dei får faktura i april og i august

Treningsavgifter som ikkje er betalt innan 20.10 gjer at lagat ikkje får tilbakeført kr 250,- for dei det gjeld.

Brakkebutikken

Kvalitetsklubb

Generalsponsor

Sparebank 1

Hovudsponsor

Rotevatn
NOG
Tussa
Aurstad
Stamina

Hovudsponsor

Intersport
VoldaMaskin
Brunvoll
Statoil
KIWI

Støttespelarar

Meny