Meny

VTI Fotball

Årleg møte

Klubben gjennomfører fleire og ulike typer samlinger gjennom året. Verdigrunnlag, fair play-regler, NFFs retningslinjer og klubbens køyreplan gjennomgås.

​Vi har to store trenarforum (alle trenarane til stade)

9 trenerforum som er retta mot bestemte aldersgrupper

Kontaktpersonsamling er ved oppstart, i august og etter sesongslutt. 

Foreldremøter for dei enkelte lag avhaldast 2 gongar i året.

Styremøter er den første mandagen i kvar mnd.

Arrangementsnemnda har møte i forkant av kvart arrangement, men også to "utviklingsmøter"

Mørehallnemnda har ein drøss med møter i forkant av konsert, men elles to faste evalueringsmøter i året.


I mai 2017 hadde vi Reidar Vågnes på plass, med foredrag om kva eit idrettslag betyr for ei bygd. Her hadde vi invitert samtlege sponsorar, trenarar og andre i verv i klubben. Inspirerende og bra!! 

I sept 2017 kjem Geir Hansen for å ha jentekveld, med foredrag om jentefotballen. 


I 2018 ynskjer vi å få på plass eit foredrag som tek føre seg EAT-delen av eatmovesleep.

Brakkebutikken

Kvalitetsklubb

Generalsponsor

Sparebank 1

Hovudsponsor

Rotevatn
NOG
Tussa
Aurstad
Stamina

Hovudsponsor

Intersport
VoldaMaskin
Brunvoll
Statoil
KIWI

Støttespelarar

Møbelringen
Gillen AS
Mesterhus

Meny